Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7613
Title: Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp: Nỗ lực đổi mới nhiều mặt công tác
Authors: Kim Dung
Keywords: Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp
Đổi mới công tác
Nâng cao về chất lượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh Tra;Số 01 .- Tr.38-40
Abstract: Bằng sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết và tích cực đổi mới cách thức, phương pháp, nội dung chương trình, kế hoạch mà các mặt công tác của Vụ Công tác Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp trong năm 2017 đều được nâng cao về chất lượng, hiệu quả, được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ kịp thời ghi nhận và biểu dương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7613
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.