Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7623
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Mekongland
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Trần, Ngọc Thúy
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng MeKongLand nhằm đánh giá tình hình hoạt động công ty, từ đó tìm ra các giải pháp để nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh cho công ty
Description: 62 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7623
ISSN: B1502307
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.