Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7693
Title: Đặc điểm doanh nghiệp và mức độ quốc tế hóa của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ tại Argentina
Authors: Phan, Anh Tú
Trương, Nguyễn Phương Anh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các đặc điểm của doanh nghiệp ảnh hưởng đến mức độ quốc tế hóa của lĩnh vực dịch vụ tại Argentina. Từ đó, thông qua nghiên cứu và phân tích, đề tài đưa ra một số hàm ý về quản trị, giúp doanh nghiệp thấu hiểu và có những định hướng quốc tế hóa phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng doanh nghiệp.
Description: 72 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7693
ISSN: B1412131
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.