Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/771
Title: Một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Bình
Authors: Văn Lạc
Keywords: Ngân hàng chính sách xã hội
Chi nhánh Quảng Bình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 1.- Tr 30-31
Abstract: Quảng Bình là tỉnh có tiềm năng phong phú và đa dạng nhưng nền kinh tế Quảng Bình chậm phát triển, thời tiết khắc nghiệt, bão lụt đe dọa thường xuyên. Tính đến năm 2017 tỉ lệ hộ đói nghèo còn 24% trên tổng số hộ, số người thất nghiệp còn lớn, số hộ có nước sạch còn thấp, nhà tranh tạm bợ còn nhiều. Thực trạng trên cũng đặt ra cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình ngay từ khi ra đời trách nhiệm rất nặng nề trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/771
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.