Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7717
Title: Khuyến nông vững tin chặng đường mới
Authors: Anh Vũ
Keywords: Khuyến nông
Chặng đường mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 1 .- Tr.66-67(1)
Abstract: Năm 2017, ngành nông nghiệp nói chung trong đó có thủy sản phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức (thời tiết bất thường, dịch bệnh...); nhưng bằng những hoạt động thiết thực, Trung tâm Khuyên nông Quốc gia đã tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương và nông dân đẩy mạnh sản xuất đem lại hiệu quả cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7717
ISSN: 0866-8043
Appears in Collections:Thủy sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.26 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.