Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7740
Title: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Cần Thơ
Authors: Phạm, Phát Tiến
Nguyễn, Thị Mỹ Huyền
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2015-2017 và 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng.
Description: 73 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7740
ISSN: B1502073
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.