Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7740
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Phạm, Phát Tiến
Nguyễn, Thị Mỹ Huyền
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2015-2017 và 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng.
Mô tả: 73 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7740
ISSN: B1502073
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.