Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/774
Nhan đề: Hoạt động Ngân hàng Vĩnh Phúc: động lực phát triển kinh tế của tỉnh
Tác giả: Nguyễn, Văn Tâm
Từ khoá: Ngân hàng
Hoạt động kinh doanh
Vĩnh Phúc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.97-99
Tóm tắt: Vĩnh Phúc nằm ở vị trí của nhiều điểm nút giao thông quan trọng là đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy; thuận lợi trên trục phát triển kinh tế của Việt Nam và trở thành một bộ phận cấu thành của vành đai phát triển công nghiệp các tỉnh phía Bắc Việt Nam; có ba vùng sinh thái hết sức thuận tiện cho phát triển nông - lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và du lịch - dịch vụ. Do những điều kiện thuận lợi về phát triển kinh tế - xã hội, cũng như khả năng lớn về ngân sách nhà nước, Vĩnh Phúc trong thời gian qua là địa bàn hấp dẫn đầu tư (đặc biệt là các doanh nghiệp FDI) và có mức đầu tư xã hội cao.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/774
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.56 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.184.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.