Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7768
Nhan đề: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu bạn Sáu Mừng
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Nguyễn, Thu Trang
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh bao gồm: Phân tích môi trường kinh doanh; Phân tích tình hình các nguồn lực; Phân tích kết quả kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 và 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty; Đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao tình hình hoạt động kinh doanh cho công ty trong thời gian tới.
Mô tả: 63 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7768
ISSN: C1600180
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
776.17 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.