Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/778
Title: Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng "Dòng chảy và xu hướng"
Authors: Tô, Huy Vũ
Keywords: Hội nhập kinh tế quốc tế
Ngân hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.16-18
Abstract: Bài viết nói về: tăng cường tiếng nói, vị thế tại các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế; tăng cường hợp tác song phương; hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới và khu vực.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/778
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.