Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78612
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Dung
Trần, Thái Ngọc
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích về thực trạng và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao ý định mua thực phẩm hữu cơ của người dân
Mô tả: 79 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78612
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.