Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7869
Nhan đề: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Châu Thành tỉnh Tiền Giang
Tác giả: Phan, Đình Khôi
Trần, Nhật Tâm
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Châu Thành -Tiền Giang từ năm 2015 đến năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tìm ra những thuận lợi, khó khăn, từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp giúp ngân hàng tăng trưởng quy mô hoạt động tín dụng.
Mô tả: 66 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7869
ISSN: B1502199
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.