Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7909
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trung tâm Yoga của khách hàng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Huỳnh, Thị Mỹ Tiên
Keywords: Marketing
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trung tâm học yoga của khách hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý quản trị giúp gia tăng quyết định của khách hàng khi lựa chọn trung tâm luyện tập yoga.
Description: 105 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7909
ISSN: B1310999
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.