Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7992
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến mặt hàng quần áo thời trang của người tiêu dùng trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Trần, Lê Nhựt Linh
Keywords: Marketing
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến mặt hàng quần áo thời trang của người tiêu dùng trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Qua đó, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kênh mua sắm trực tuyến quần áo thời trang, đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Description: 83 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7992
ISSN: B1503766
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.