Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7992
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến mặt hàng quần áo thời trang của người tiêu dùng trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Khưu, Ngọc Huyền
Trần, Lê Nhựt Linh
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến mặt hàng quần áo thời trang của người tiêu dùng trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Qua đó, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kênh mua sắm trực tuyến quần áo thời trang, đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Mô tả: 83 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7992
ISSN: B1503766
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.