Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8013
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ Quốc tế hóa của các doanh nghiệp ở PARAGUAY
Authors: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Phan Tấn Huy
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng quốc tế hóa của doanh nghiệp ở Paraguay. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến định hướng quốc tế hóa của các doanh nghiệp ở Paraguay. Đề xuất hàm ý nghiên cứu cho các doanh nghiệp để doanh nghiệp có những lựa chọn thích hợp trong quá trình tham gia vào Quốc tế hóa
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8013
ISSN: B1507950
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.