Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/802
Title: Ảnh hưởng vĩ mô của thị trường trái phiếu nhìn qua hai cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu
Authors: Đào, Hoàng Tuấn
Keywords: Thị trường trái phiếu
Tài chính toàn cầu
Khủng hoảng tài chính
Rủi ro vĩ mô
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 2 .- Tr.35-42
Abstract: Các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đã khẳng định tầm quan trọng của việc phát triển thị trường tài chính đối với tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh việc phát triển về qui mô, một thị trường tài chính cân bằng giúp giảm thiểu rủi ro vĩ mô cho nền kinh tế. Vì vậy bên cạnh hệ thống ngân hàng và thị trường cổ phiếu, Việt Nam cần phát huy thị trường trái phiếu. Tuy nhiên, việc phát triển thị trường trái phiếu là không dễ dàng, đặc biệt với các quốc gia đang phát triển. Bài viết này chỉ ra tầm quan trọng của việc phát triển thị trường trái phiếu qua kinh nghiệm của các quốc gia Châu Á sau hai cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 1997 và 2008. Bài viết cũng tổng kết các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường trái phiếu và đối chiếu các yếu này vào nền kinh tế Việt Nam, nhằm chỉ ra các rào cản cho việc phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/802
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.