Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8054
Title: Nghiên cứu về phản ứng của khách hàng đối với nỗ lực khắc phục lỗi dịch vụ trong ngành dịch vụ chuyển phát nhanh tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Lê, Quang Triệu
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng lỗi dịch vụ trong ngành dịch vụ chuyển phát nhanh tại thành phố Cần Thơ. Phân tích các yếu tố trong quá trình giải quyết lỗi dịch vụ tác động đến sự hài lòng và ý định hành vi của khách hàng. Xác định ảnh hưởng của mức độ nghiêm trọng của lỗi dịch vụ đến quá trình khắc phục lỗi. Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm khắc phục lỗi dịch vụ một cách hiệu quả trong ngành chuyển phát nhanh tại thành phố Cần Thơ.
Description: 120 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8054
ISSN: B1502320
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.