Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8055
Title: Nghiên cứu mối quan hệ của sự hài lòng và niềm tin thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu trường hợp sản phẩm điện thoại thông minh tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Trần, Thu Hương
Nguyễn, Thanh Dự
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng điện thoại thông minh tại Việt Nam và hành vi tiêu dùng của khách hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Phân tích mối quan hệ của sự hài lòng và niềm tin thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu của khách hàng đối với sản phẩm điện thoại thông minh tại các cửa hàng điện thoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đề xuất một số hàm ý đối với sự phát triển thị trường của sản phẩm điện thoại thông minh dành cho các cửa hàng điện thoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Description: 118 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8055
ISSN: B1502354
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.