Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8068
Title: Một số thách thức đối với việc làm của người khuyết tật từ quan điểm phát triển con người (qua khảo sát tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)
Authors: Vũ, Thị Thanh
Keywords: Người khuyết tật
Việc làm
Hòa nhập xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Con người;Số 1 .- Tr.19-32
Abstract: Bài viết phân tích những thách thức đối với việc làm của người khuyết tật từ quan điểm phát triển con người.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8068
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_835.84 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.