Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8111
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại điểm đến Cồn Sơn – Cần Thơ
Authors: Trần, Thu Hương
Danh, Thị Thên
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng tình hình phát triển du lịch cộng đồng và chất lượng dịch vụ du lịch tại Cồn Sơn – Cần Thơ. Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch tại điểm đến Cồn Sơn Cần Thơ thông qua sự hài lòng của du khách. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng chất lượng dịch vụ du lịch ở địa phương này trong thời gian tới.
Description: 107 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8111
ISSN: B1500174
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.