Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/815
Title: Hoạt động cho vay bán buôn trong tài chính vi mô tại Việt Nam
Authors: Hạ, Thị Thiều Dao
Nguyễn, Nhi Quang
Keywords: Cho vay buôn bán
Tài chính vi mô
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 2 .- Tr.17-26
Abstract: Bài viết nghiên cứu về hoạt động cho vay bán buôn trong tài chính vi mô (TCVM). Bài viết đã hệ thống hóa các điều kiện thành lập và vận hành công tác tổ chức cho vay bán buôn tài chính vi mô.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/815
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.