Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81851
Nhan đề: Xu hướng thương mại điện tử của Mỹ và vị thế của nó trong thương mại điện tử toàn cầu
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Từ khoá: Mỹ
Thương mại điện tử
Thực trạng
Xu hướng
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Châu Mỹ ngày nay;Số 12 .- Tr.41-50
Tóm tắt: Trên cơ sở đó, bài viết tập trung làm rõ những xu hướng thương mại điện tử của Mỹ và đưa ra những luận cứ để khẳng định vị thế hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực thương mại điện tử toàn cầu hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81851
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.