Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8203
Title: Phát triển du lịch làng nghề sản xuất muối Bạch Long
Authors: Trần, Thị Lan
Keywords: Phát triển du lịch
Muối
Bạch Long
Làng nghề sản xuất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 6 .- Tr.58-59
Abstract: Qua quá trình nghiên cứu, điều tra khảo sát, nắm bắt thị trường, nghiên cứu về các điều kiện, tiêu chí xây dựng mô hình phát triển du lịch dịch vụ cộng đồng (DLDVCĐ) ở làng nghề sản xuất muối Bạch Long (Giao Thủy, Nam Định) cho thấy, Bạch Long có các điều kiện và tiêu chí để phát triển DLDVCĐ. Cụ thể có 4 điều kiện chung được lựa chọn đó là: điều kiện về cơ chế chính sách; điều kiện tài nguyên du lịch; điều kiện hạ tầng cơ sở vật chất; điều kiện cộng đồng dân cư.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8203
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.241.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.