Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8214
Title: Nâng cao thương hiệu nhà báo trong thời đại công nghiệp 4.0
Authors: Tô, Đình Tuân
Keywords: Nhà báo
Cách mạng công nghiệp 4.0
Thương hiệu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.3-6
Abstract: Trong thời đại công nghiệp 4.0, mặc dù trí tuệ nhân tạo có vai trò vô cùng quan trọng, nhưng con người vẫn là yếu tố quyết định. Trong lĩnh vực báo chí - truyền thông, việc nâng cao thương hiệu nhà báo là mục tiêu rất quan trọng. Thương hiệu nhà báo không chỉ khẳng định tầm vóc, uy tín của cá nhân nhà báo, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và sự đóng góp của nhà báo đối với quá trình phát triển của cộng đồng. Nâng cao thương hiệu nhà báo sẽ góp phần phát triển một nền báo chí hiện đại, trách nhiệm và nhân văn hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8214
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.