Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8246
Title: Ứng dụng lý thuyết trò chơi vào phân tích chiến lược thương lượng trong các dự án BOT =
Other Titles: Using game theory for analyzing negotiation strategies for bot projects
Authors: Phạm, Anh Đức
Đào, Uyên Nhi
Trần, Thị Hồng Nhung
Keywords: Lý thuyết trò chơi
Thương lượng
Dự án BOT
Phân tích chiến lược
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 598 .- Tr.9-14
Abstract: Nghiên cứu này đề xuất một phương pháp xác định thời gian chuyển nhượng hợp lí trong các dự án hợp tác công tư dựa trên mô hình thương lượng BOT Concession model (BOTCcM) và phương pháp mặc cả trong lý thuyết trò chơi. Nghiên cứu phân tích các tình huống thương lượng có thể xảy ra giữa chính phủ và nhà đầu tư với mục đích cân bằng lợi ích của cả hai bên. Phương pháp được đề xuất phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình MATLAB với giao diện dễ sử dụng và mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Dự án đầu tư đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh - Long Thành được sử dụng để kiểm chứng tính hiệu quả của mô hình đề xuất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8246
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.