Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8257
Title: Ảnh hưởng của hai ion muối CL- và Mg2+ đến cường độ cọc đất trộn xi măng trong điều kiện Việt Nam =
Other Titles: The effect of two salt ion Cl- and Mg2+ to soil - cement strength in Viet Nam
Authors: Ông, Hoàng Trúc Giang
Lê, Hoàng Phương
Đinh, Xuân Thắng
Keywords: Cường độ cọc xi măng đất
Ảnh hưởng của muối
Vùng đất yếu nhiễm mặn
Hàm lượng muối
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 598 .- Tr.18-21
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện để xem xét ảnh hưởng của nồng độ muối trong đất đến chất lượng cọc đất trộn xi măng được thực hiện dựa trên thí nghiệm nén đơn mẫu xi măng đất hình trụ được đúc ứng với các trường hợp trộn xi măng với vữa đất và một lượng xác định các hàm lượng muối khác nhau. Đất sét yếu nhiều muối không chỉ có những đặc tính cơ lý giống đất sét yếu thông thường mà còn chứa hàm lượng cao của những ion Cl-, Mg2+ , là những ion gây tác động làm giảm cường độ của đất sét nếu khi xử lý bằng việc trộn xi măng vào trong đất. Nghiên cứu cùng xây dựng lộ trình nhân rộng thí nghiệm và ứng dụng kết quả thí nghiệm làm bộ dữ liệu tham khảo cho công tác thiết kế gia cố nền bằng cọc xi măng đất tại những vùng đất yếu nhiễm mặn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8257
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.