Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8275
Title: Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018
Authors: Xuân Vinh
Keywords: Hội nghị toàn quốc
Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 02+03 .- Tr.114
Abstract: Ngày 19-1-2018, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Hội nghị được trực tuyến tới 63 điểm cầu trong nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu quan trọng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8275
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.24 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.