Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82907
Nhan đề: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà ở tại huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Tác giả: Dương, Thị Hoàn
Nguyễn, Hữu Cung
Từ khoá: Yếu tố ảnh hưởng
Giá nhà ở
Hoài Đức
Hà Nội
Xác định
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 606 .- Tr.86-88
Tóm tắt: Bài viết sử dụng phương pháp ứng dụng mô hình giá Hedonic và giá chào bán để dự báo giá trị thị trường bất động sản và xây dựng mối tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội năm 2021, 2022. Kết quả cho thấy có 6 yếu tố chính tác động đến giá bất động sản gồm: diện tích, số phòng ngủ, trung tâm, loại, tiện ích, cấu trúc. Trong đó yếu tố trung tâm tác động tiêu cực, các yếu tố còn lại có tác động tích cực đến giá nhà tại khu vực này. Dựa trên kết quả này, những người tham gia thị trường bất động sản có thể đưa ra dự đoán chính xác về giá nhà ở, các cơ quan quản lý thị trường có cái nhìn toàn diện về thị trường này, đặc biệt là các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà ở.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82907
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.