Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8327
Nhan đề: Phát triển ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Liên
Nguyễn, Thị Thanh Mai
Từ khoá: Ngành công nghiệp ô tô
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.39-41
Tóm tắt: Thực tế, trong hơn 20 năm qua, công nghiệp ô tô của Việt Nam dù có những thành quả nhất định, nhưng vẫn chưa được như kỳ vọng và không đạt được mục tiêu đề ra. Vậy nguyên nhân do đâu và cần có những giải pháp nào để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp này?
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8327
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.72 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.