Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/838
Title: Quan hệ giữa hiệu ứng "dồn nén" và nghệ thuật "không bạch" trong thơ ca cổ điển Trung Quốc
Authors: Trần, Văn Trọng
Keywords: Thơ ca cổ điển Trung Quốc
Hiệu ứng "dồn nén"
Nghệ thuật "không bạch"
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 3 .- Tr.78-87
Abstract: Bài viết trên cơ sở biểu hiện của nghệ thuật "không bạch" và hiệu ứng "dồn nén" trong thi ca cổ điển Trung Quốc, tiến hành so sánh, phân tích mối quan hệ giữa hai phạm trù lý luận thi ca này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/838
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_512.19 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.