Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84153
Nhan đề: Vấn đề bồi thường thiệt hại của công chứng viên trong hoạt động nghề nghiệp
Tác giả: Bùi, Thị Long
Phạm, Anh Tuấn
Từ khoá: Công chứng viên
Bồi thường thiệt hại
Hoạt động nghề nghiệp
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 611 .- Tr.13-15
Tóm tắt: Công chứng là một trong những dịch vụ công thiết thực, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế và ổn định trật tự xã hội, hội nhập quốc tế. Nhóm tác giả khái quát một số quy định pháp luật và thực trạng áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt của công chứng viên trong hoạt động công chứng, từ đó đưa ra các nhóm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công chứng viên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84153
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.