Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8445
Title: Sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông cốt thép và dầm bê tông cốt thanh sợi thủy tinh
Authors: Phạm, Thị Loan
Nguyễn, Thị Hoài Thu
Bùi, Trường Giang
Keywords: Cấu kiện dầm
Chịu uốn
Thanh sợi thủy tinh
Cốt thép
Bê tông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 600 .- Tr.137-140
Abstract: Việc ứng dụng cốt thanh sợi thủy tinh (GFRP) thay thế cốt thép trong kết cấu bê tông đã được nhiều nước nghiên cứu và ứng dụng cho kết cấu công trình, đặc biệt là các công trình ven biển và hải đảo. Sự làm việc của kết cấu có cốt GFRP khác với sự làm việc của cốt thép thông thường. Bài báo tập trung vào nghiên cứu sự làm việc chịu uốn của cấu kiện dầm nhằm góp phần vào sự phát triển ứng dụng thanh sợi thủy tinh rộng rãi hơn trong lĩnh vực xây dựng các công trình ven biển và hải đảo của Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8445
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.