Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8455
Title: Kinh nghiệm nhà ở thích ứng với ngập lụt và cơ hội ứng dụng cho nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Thị Thu Hương
Trần, Quang Đạo
Lê, Thị Thúy Hằng
Keywords: Nhà ở thích ứng với ngập lụt
Nhà phố
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 600 .- Tr.145-148
Abstract: Trong bối cảnh nhiều khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) đang thường xuyên gánh chịu các tác động của ngập lụt, nhất là tác động đến khu dân cư và công trình nhà ở thông qua các tài liệu tham khảo bài báo này tổng hợp các kinh nghiệm cải tạo và thiết kế nhà ở thích ứng với ngập lụt từ các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất một số cơ hội ứng dụng các giải pháp cải tạo và thiết kế này cho nhà phố tại Tp.HCM. Những kinh nghiệm được tổng hợp ở đây có thể là một nguồn tham khảo cho một số hướng nghiên cứu tiếp theo về thiết kế chống ngập cho các loại hình nhà ở khác trong đô thị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8455
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.