Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8462
Title: Chiến lược Tây Balkan mới của EU – một số hàm ý chính sách và đánh giá tính khả thi
Authors: Nguyễn, Hải Lưu
Keywords: EU
Tây Balkan
Chiến lược
Chiến lược Tây Balkan mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 06 .- Tr.03-15
Abstract: Ngày 6/2/2018, Ủy ban Châu Âu (EC) đã công bố Chiến lược mới với tựa đề “Triển vọng mở rộng kết nạp thành viên và tăng cường sự can dự của EU đối với khu vực Tây Balkan” (gọi tắc là Chiến lược Tây Balkan mới). Chiến lược này đánh dấu bước chuyển đổi tư duy và hành động của EU, được kỳ vọng sẽ mang lại những xung lực mới cho tiến trình thương lượng gia nhập EU của các nước Tây Balkan, đồng thời mở ra những cơ hội thúc đẩy cải cách, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bình thường hóa quan hệ đối ngoại ở Tây Balkan trong bối cảnh môi trường quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp. Từ góc độ đó, bài viết này sẽ tập trung phân tích những nội dung chủ yếu trong Chiến lược Tây Balkan mới, đánh giá một số hàm ý chính sách liên quan và tính khả thi của Chiến lược.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8462
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.