Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/848
Title: Dịch văn học phương Tây ở Sài Gòn - Gia Định trong buổi bình minh của văn học Quốc ngữ
Authors: Đoàn, Lê Giang
Phạm, Thị Tố Nhy
Keywords: Văn học Phương tây
Sài Gòn - Gia Định
Văn học Quốc ngữ
Văn học dịch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 1 .- Tr.56-69
Abstract: Bài viết nói về các tác phẩm đăng báo và các dịch giả văn học phương Tây, tiên phong ở Nam Bộ; Dịch và phóng tác văn học phương Tây ở Sài Gòn - Gia Định đầu thế kỷ XX; Một vài đặc điểm văn học dịch phương Tây ở Sài Gòn - Gia Định.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/848
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_638.85 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.