Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8499
Title: Nghiên cứu những ảnh hưởng bất lợi khi xây dựng các tuyến phố thương mại ngầm
Authors: Nguyễn, Công Giang
Vũ, Hải Hà
Keywords: Đánh giá những bất lợi
Tuyến phố thương mại ngầm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 600 .- Tr.73-77
Abstract: Xây dựng không gian ngầm ở Hà Nội là một lĩnh vực mới mẻ, sẽ nảy sinh nhiều vấn đề trong quá trình khảo sát, thiết kế, đặc biệt là thi công. Tuyến phố thương mại ngầm nằm trong khu vực dân cư đông đúc, vì vậy quá trình thi công sẽ ảnh hưởng đến các công trình xung quanh tuyến. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào việc lựa chọn hướng tuyến, chiều sâu công trình và các biện pháp thi công công trình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8499
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.68 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.