Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/850
Title: Tổng quan phê bình sinh thái Đông Nam Á: hướng tới một ngành nghiên cứu văn học môi trường xuyên quốc gia
Authors: Ryan, John Charles
Keywords: Phê bình sinh thái Đông Nam Á
Nghiên cứu văn học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 1 .- Tr.14-28
Abstract: Tác giả bài viết đưa ra cái nhìn tổng quan của một trong số nhiều điều. Nó được thuật lại chủ yếu trên cuốn sách Phê bình sinh thái Đông Nam Á, do nhà xuất bản Lexington phát hành. Cuốn sách này, thực chất là một cách tiếp cận có ý chưng cất Đông Nam Á thành một hình thái chung có thể thông hiểu qua đường quan sát những đường biên chính trị của nó, và một vài trong số những đường biên ấy đã được tạo thành từ thời thực dân, trong khi một vài trong số đó, lại tương ứng với những đường biên tự nhiên của những dòng sông, những vùng biển, những dãy núi đồi; và tất cả chúng ta đều tạo thành những đường phân ranh giới các khu vực văn hóa, ngôn ngữ và sinh thái khác nhau.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/850
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_834.78 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.