Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8529
Title: Thông điệp Liên bang của Tổng thống Nga năm 2018
Authors: Vũ, Dương Huân
Keywords: Thông điệp Liên bang 2018
Bầu cử tổng thống
Chương trình tranh cử
V.Putin
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 07 .- Tr.03-13
Abstract: Ngày 01/03/2018, Tổng thống Putin đã đọc Thông điệp Liên bang kết thúc nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của ông. Thông điệp Liên bang lần này có nhiều khác biệt so với các lần trước, đặc biệt nó cũng chính là Chương trình tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2018 – 2024 của ông Putin. Thông điệp đã tổng kết những thành tựu của nước Nga thời ông Putin về kinh tế, xã hội, quốc phòng, đối ngoại. Đồng thời, với ý nghĩa là Chương trình tranh cử. Thông điệp đã nêu những nhiệm vụ, những hứa hẹn của ứng viên tổng thống V.Putin đối với cử tri Nga về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Thông điệp Liên bang năm 2018 là một nhân tố góp phần quan trọng trong chiến thắng ngoạn mục của V.Putin trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 18/03/2018.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8529
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.