Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8542
Title: Biểu hiện trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông
Authors: Đỗ, Ngọc Khanh
Keywords: Trầm cảm
Học sinh trung học phổ thông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 5 .- Tr.44-59
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu chọn 745 học sinh trung học phổ thông ở 3 tỉnh/thành phố (Hà Nội, Thanh Hóa, Hòa Bình) với 56,7% số học sinh là nữ, 43,2% số học sinh là nam (1 học sinh chiếm 0,1% báo cáo là người lưỡng giới) đang học lớp 10, 11 và 12 với thang đo trầm cảm PHQ-9, có độ tin cậy Alpha của Cronbach = 0,88. Kết quả cho thấy, học sinh có vấn đề về trầm cảm (nặng và vừa) tương đối cao, chiếm 12,4% số học sinh trong mẫu chọn. Biểu hiện mà tất cả học sinh trong mẫu chọn lẫn học sinh bị trầm cảm vừa và nặng thường gặp nhất là cảm thấy mất hứng thú học bài và làm việc nhà, rối loạn giấc ngủ, tiếp theo là mất tập trung và cảm thấy tồi tệ về bản thân. Có sự khác biệt về các mức độ trầm cảm theo một số biến độc lập như học lực, lớp học, có bạn thân hay không và không có sự khác biệt giữa học sinh có giới tính, vùng miền, hoàn cảnh kinh tế gia đình khác nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8542
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.77 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.