Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8609
Title: Đặc điểm kháng kháng sinh và mối liên hệ kiểu gen của các chủng tộc Pseudomonus aeruginosa phân lập tại Bệnh viện Việt Đức
Authors: Vũ, Thị Thu Hiền
Trần, Thị Vân Phương
Phạm, Duy Thái
Ngô, Thị Hồng Hạnh
Bùi, Thị Việt Hà
Trần, Huy Hoàng
Keywords: Kiểu gen
MIC
P. aeruginosa
PFGE
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 60(12) .- Tr.14-18
Abstract: Pseudomonas aeruginosa là một trong những tác nhân hàng đầu gây nhiễm trùng bệnh viện. Với cơ chế kháng đa dạng như sự biểu hiện quá mức của hệ thống bơm đẩy, giảm tính thẩm thấu màng ngoài (OM), hoặc sản sinh B-lactamase phân hủy kháng sinh nhóm B-lactama, P. aeruginosa có xu hướng kháng lại nhiều dòng kháng sinh, gây nhiều khó khăn trong quá trình điều trị. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu về đặc điểm kháng kháng sinh và mối liên hệ kiểu gen của các chủng P.aeruginosa phân lâp từ các mẫu bệnh phẩm (như dịch phế quản, đờm, nước tiểu...) thu thập tại Bệnh viện Việt Đức từ năm 2012 đến năm 2014. 70 chủng P.aeruginosa được tiến hành thử nghiệm MIC để kiểm tra tính nhạy cảm với kháng sinh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8609
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.17 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.79.60


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.