Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8609
Nhan đề: Đặc điểm kháng kháng sinh và mối liên hệ kiểu gen của các chủng tộc Pseudomonus aeruginosa phân lập tại Bệnh viện Việt Đức
Tác giả: Vũ, Thị Thu Hiền
Trần, Thị Vân Phương
Phạm, Duy Thái
Ngô, Thị Hồng Hạnh
Bùi, Thị Việt Hà
Trần, Huy Hoàng
Từ khoá: Kiểu gen
MIC
P. aeruginosa
PFGE
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 60(12) .- Tr.14-18
Tóm tắt: Pseudomonas aeruginosa là một trong những tác nhân hàng đầu gây nhiễm trùng bệnh viện. Với cơ chế kháng đa dạng như sự biểu hiện quá mức của hệ thống bơm đẩy, giảm tính thẩm thấu màng ngoài (OM), hoặc sản sinh B-lactamase phân hủy kháng sinh nhóm B-lactama, P. aeruginosa có xu hướng kháng lại nhiều dòng kháng sinh, gây nhiều khó khăn trong quá trình điều trị. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu về đặc điểm kháng kháng sinh và mối liên hệ kiểu gen của các chủng P.aeruginosa phân lâp từ các mẫu bệnh phẩm (như dịch phế quản, đờm, nước tiểu...) thu thập tại Bệnh viện Việt Đức từ năm 2012 đến năm 2014. 70 chủng P.aeruginosa được tiến hành thử nghiệm MIC để kiểm tra tính nhạy cảm với kháng sinh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8609
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.17 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.184.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.