Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/867
Title: Sự kết hợp của danh từ đơn vị cái, con khi làm trung tâm danh ngữ với định ngữ hạn định là danh từ động vật/ bất động vật từ thời tiếng Việt cổ đến đầu thế kỉ XX ( Tiếp theo và hết)
Authors: Vũ, Đức Nghiệu
Keywords: Danh từ đơn vị
Danh ngữ
Định ngữ hạn định
Danh từ động vật/ bất động vật
Tiếng Việt
Đầu thế kỷ XX
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Ngôn ngữ;Số 1 .- Tr.3-14
Abstract: Từ thời Việt cổ - cận đại đến nay, hai từ cái và con đã có những diễn biến khá phức tạp về mặt ngữ pháp và ngữ nghĩa. Việc khảo sát các ngữ liệu lịch sử được trình bày trên đây góp thêm chứng cứ cho thấy bản chất danh từ đơn vị của từ cái và từ con, hai từ vốn được nhiều nhà nghiên cứu Việt thời hiện đại coi là điển hình nhất trong số các loại từ của tiếng Việt.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/867
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_616.62 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.