Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8673
Title: KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI ĐẾ CỦ HÀNH TÍM CỦA DỊCH TRÍCH SÀI ĐẤT TRONG VỤ HÀNH SỚM TẠI THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG
Authors: Nguyễn, Đắc Khoa
Trần, Thị Tuyết Nhung
Keywords: Công nghệ sinh học
Issue Date: 2018
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8673
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBMicrosoft Word XML
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.