Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/868
Title: Khảo sát các phép liên kết trong các bài báo khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn
Authors: Đinh, Thị Xuân Hạnh
Keywords: Phép liên kết
Bài báo khoa học
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội nhân văn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Ngôn ngữ;Số 1 .- Tr.65-80
Abstract: Bài viết dựa trên lí thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống của Halliday (năm 1994 và 2004), cùng sự điều chỉnh của tác giả Diệp Quang Ban (2012) để tìm hiểu tần suất của các phép liên kết có điểm tương đồng hay khác biệt ra sao trong 30 bài báo khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên cùng giá trị của chúng trong việc đem lại tính mạch lạc cho các bài báo trên Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/868
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_855.27 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.