Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8689
Title: Sự phát triển của lý thuyết đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp và những vấn đề mới đặt ra
Authors: Trần, Hoài Nam
Trần, Khánh Hưng
Keywords: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
FDI
ODI
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 524 .- Tr.11-13
Abstract: Đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhiều học giả, tổ chức nghiên cứu trên thế giới. Trong vài thập kỷ gần đây, nhiều lý thuyết đã được xây dựng nhằm giải thích về các động lực ẩn chứa đằng sau các quyết định đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp mặc dù vậy vẫn chưa thể bao quát được toàn bộ các chủ đề của nó và đặc biệt là chưa thể lý giải được nhiều trường hợp trong thực tiễn. Bài viết nhằm mục đích khái quát sự phát triển của lý thuyết về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp và chỉ ra những vấn đề mới đặt ra với hệ thống lý thuyết về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8689
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.