Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8697
Title: Giải pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh làng nghề đan đát tại tỉnh Trà Vinh
Authors: Trần, Minh Son
Nguyễn, Thị Ngọc Diệu
Nguyễn, Thị Thúy Huỳnh
Keywords: Hoạt động kinh doanh
Làng nghề đan đát
Trà Vinh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 523 .- Tr.73-75
Abstract: Bài viết cho thấy các làng nghề đan đát ở tỉnh Trà Vinh đã giải quyết được vấn đề lao động nhàn rỗi, tăng thu nhập cho làng nghề, đồng thời góp phần thúc đẩy công tác giảm nghèo ở địa phương. Tuy nhiên quy mô làng nghề nhỏ hẹp, hoạt động chưa tập trung nên còn gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn lớn nhất mà các làng nghề đang gặp phải là mẫu mã sản phẩm chưa đa dạng, khó cạnh tranh, đầu ra sản phẩm không ổn định, nguồn nguyên liệu chưa được quy hoạch, tay nghề người lao động chưa cao, chủ yếu là học nghề lẫn nhau. Do đó, các cơ quan ban ngành cần tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sự phát triển của làng nghề.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8697
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.51 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.