Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8713
Title: Đánh giá thực trạng nông nghiệp thủ đô Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính (2008-2017)
Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Thúy
Keywords: Đánh giá thực trạng
Nông nghiệp
Địa giới hành chính
Thủ đô Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 525 .- Tr.52-54
Abstract: Tháng 8 năm 2008, Thủ đô Hà Nội được mở rộng với toàn bộ diện tích của Hà Nội (cũ), tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã của huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Với lợi thế là thành phố có diện tích đất tự nhiên lớn, dân số đông, theo đó, nhu cầu tiêu dùng lương thực thực phẩm ngày càng gia tăng đòi hỏi Hà Nội phải quan tâm sản xuất nông nghiệp trên cơ sở khai thác mọi nguồn lực (đất đai, nhân lực...) và đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8713
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.