Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8766
Nhan đề: Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất bắp lai của nông hộ trên địa bàn huyện An Phú tỉnh An Giang
Tác giả: Nguyễn, Thị Bạch Kim
Lê, Văn Dễ
Hồ, Thị Thảo My
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường ĐHCT
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất bắp lai ở huyện An Phú, tỉnh An Giang, ước lượng mức hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế. Bài nghiên cứu đã khảo sát 50 nông hộ trồng bắp lai tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đề tài sử dụng thống kê mô tả phân tích thực trạng sản xuất bắp lai tại huyện An Phú, dùng phương pháp MLE để phân tích hiệu quả kinh tế và phương pháp hồi qui OLS phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế. Kết quả phân tích cho thấy, mức hiệu quả kinh tế trung của nông hộ trồng bắp lai là 81%, cao nhất là 94,9% và thấp nhất 53,6%. Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất bắp lai là số lượng lao động gia đình đáp ứng, khoảng cách từ nhà đến đất và các yếu tố không tác động là: khối lượng giống, giới tính chủ hộ, đê bao, vay vốn. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề xuất nông hộ nên sử dụng hợp lý các yếu tố đầu vào trong sản xuất để đạt hiệu quả tốt hơn. Nông dân cũng nên tích cực tham gia các buổi tập huấn tại địa phương nhằm nâng cao kiến thức và ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất của nông hộ nhằm góp phần tăng hiệu quả kinh tế.
Mô tả: 41tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8766
ISSN: B1510614
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.183.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.