Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8818
Title: Kinh tế tri thức với quá trình phát triển kinh tế nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Kinh tế tri thức
Quá trình phát triển
Phát triển kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 527 .- Tr.7-9
Abstract: Nền kinh tế thế giới đang phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi tất cả các quốc gia phải chuyển mình nhanh chóng để bắt kịp những xu hướng phát triển của thời đại, tránh tình trạng bị tụt hậu. Xu hướng phát triển của kinh tế tri thức đang khẳng định được vị trí hàng đầu trong tất cả các nền kinh tế. Trong nền kinh tế tri thức, GDP/người đạt mức 20.000 USD. Từ mức GDP/người này chúng ta có thể hình dung ra đó là một nền kinh tế có trình độ phát triển sản xuất cao trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Vì vậy, ở Việt Nam, một đất nước vẫn còn ở mức đang phát triển thì nền kinh tế tri thức sẽ có những đóng góp to lớn để nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8818
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.